Skip to main content

Voor wie?

Voor mensen met een open geest en een actieve en positieve ingesteldheid, die geïnteresseerd zijn in boeiende onderwerpen en er graag over willen debatteren.

De ledenwerving wordt momenteel vooral gericht op jongere mensen, met een jonge en frisse kijk op de actualiteit en de problematiek in de huidige samenleving om aldus een symbiose te vormen met de senioren leden van de Kring.

Wat kost het?

Het jaarlijks lidgeld bedraagt voor 2016 35€ per persoon of per koppel (indien je met twee wenst lid te worden).

Voor de deelname aan een lunchcauserie is de prijs momenteel vastgesteld op 30€.

Hoe lid worden?

Een kandidaat lid wordt voorgedragen door minstens 2 leden van de Kring (geen echtpaar), die de kandidatuur indienen bij de Voorzit(s)ter.

Die bespreekt de kandidatuur met de leden van het bestuur, die met eenparigheid beslissen over de toetreding. De bestuursleden zullen dit afwegen in functie van het ledenaantal, het profiel en de achtergrond van het kandidaat lid.

Hun beslissing wordt meegedeeld aan de 2 p(m)eters die het lid hebben voorgedragen.

Kandidaat leden met belangstelling voor het lidmaatschap kunnen vrijblijvend één lunchcauserie bijwonen voor de prijs van 30 euro per persoon.